Објављен „Службени гласник РС“ број 144 од 30.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2023. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 144 од 30.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2023. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 • УРЕДБА о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од штетног дејства вода, оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у новембру 2022. године
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор
 • УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2021. годину
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац aкција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
 • УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Брзанско моравиште”
 • УРЕДБA о престанку важења Уредбе о техничким и другим захтевима за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних челика
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од млека
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2023. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево–Рудница
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Успења Богородице у Вукони за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Преноса моштију Светог Оца Николаја у Врелу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Блажене деве Марије у Земуну за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Евангелистичко Хришћанске цркве А.В. у Врбасу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Цркве Вазнесења Господњег у Цветуљи за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Гркокатоличке цркве у Куцури за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
 • ОДЛУКА о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације пројеката „Пресељење Историјског музеја Србије у објекат Главне железничке станице у Београду”, „Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат Термоелектране – Снага и светлост” и „Национална концертна дворана у Београду” (радни назив)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за реформу јавних финансија ради остваривања циљева „зелене агендеˮ
 • ОДЛУКА о образовању Координaциoнoг тeлa зa сузбиjање сивe eкoнoмиjе
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Куала Лумпуру, Малезија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Куала Лумпуру, Малезија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, потпредседника и чланова Савета зa реформу јавне управе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, потпредседника и чланова Савета зa реформу јавне управе
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Тима за подршку преговорима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за политичке студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО БУЈАНОВАЦ за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у боксу за сениоре и сениорке 2024, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у теквондоу за кадете Београд 2023, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11304/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11306/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11310/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11312/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11320/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11332/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11336/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11340/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11349/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10543/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10725/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10794/2022
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2023. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о систему извршења буџета Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунaмa Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/933
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1103
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1522
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1523
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1524
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2076
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2259
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2260
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00409/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01690/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02312/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01401/2022-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01416/2022-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01417/2022-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик, број 740-06-01420/2022-22
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за хитну медицинску помоћ Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за ургентну медицину Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Владичин Хан
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Владичин Хан
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2023. години
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичног подручја на територији општине Брус
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „ЈП за комунално уређење Владичин Хан”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Топлана – Шабац”
ОГЛАСИ

Поделите: