Објављен „Службени гласник РС“ број 143 од 26.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 143 од 26.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ГМТН Програма

Поделите: