Објављен „Службени гласник РС“ број 142 од 27.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 142 од 27.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
 • ЗАКОН о допуни Закона о јавним медијским сервисима
 • ЗАКОН о измени Закона о државним службеницима
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2023. годину
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 59
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 60
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Влада
 • СТРАТЕГИЈА развоја система извршења кривичних санкција за период 2022–2027. године
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-11138/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-11154/2022
Министарства
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2022. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, SIGAS д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Врбас гас Врбас
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Суботице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Простор”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора КЈП „Златибор” из Чајетине
ОГЛАСИ

Поделите: