Објављен „Службени гласник РС“ број 142 од 25.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 142 од 25.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хондурас, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
Влада
 • ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседнице Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседнице Владе
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања
 • ПРАВИЛНИК о ваздухопловном информисању
 • ПРАВИЛНИК о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству
 • ПРАВИЛНИК о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету
 • ПРАВИЛНИК о посебним делатностима у ваздушном саобраћају и некомерцијалном летењу ваздухопловима који немају потврду о типу коју је издала или признала Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Кодекса понашања учесника у лобирању
Друге организације
 • АНЕКС IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
ОГЛАСИ

Поделите: