Објављен „Службени гласник РС“ број 140 од 22.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 140 од 22.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
Влада
 • ПРОГРАМ заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са акционим планом
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Лозница-гас д.о.о. Лозница

Поделите: