Објављен „Службени гласник РС“ број 138 од 15.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 138 од 15.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5720/2016 са издвојеним мишљењем судије
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-535/2020-03
  • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-477/2020-03/2
  • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-552/2020-03/3

Поделите: