Објављен „Службени гласник РС“ број 137 од 13.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 137 од 13.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Пожаревцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Пожаревцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова српског дела Савета за координацију пројеката
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9032/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9038/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9041/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
 • УПУТСТВО о измени Упутства о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у Републику Србију
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК за поступање у управљању и располагању потраживањима у име и за рачун Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
ОГЛАСИ

Поделите: