Објављен „Службени гласник РС“ број 135 од 12.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 135 од 12.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету влашке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину

Поделите: