Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 134 od 10.11.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 134 od 10.11.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 65
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 66
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 67
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 68
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 69
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 70
 • UKAZ o dodeli odlikovanja KO PR broj 71
Vlada
 • ODLUKA o osnivanju Saveta za strateška pitanja i reforme u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nauke
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-275/2018
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-6971/2017
Pravosuđe
 • ODLUKA Državnog veća tužilaca A broj 307/20
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema energija
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o minimalnoj sadržini pravila poslovanja robne berze
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0638/18-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar”
OGLASI

Podelite: