Објављен „Службени гласник РС“ број 134 од 10.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 134 од 10.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 65
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 66
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 67
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 68
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 69
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 70
 • УКАЗ о додели одликовања КО ПР број 71
Влада
 • ОДЛУКА о оснивању Савета за стратешка питања и реформе у области образовања и васпитања и науке
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-275/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6971/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца А број 307/20
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга
 • ПРАВИЛНИК o условима за обављање послова одржавања подсистема енергија
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o минималној садржини правила пословања робне берзе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0638/18-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар”
ОГЛАСИ

Поделите: