Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 133 od 6.11.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 133 od 6.11.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • ODLUKA predsednika Vlade broj 035-00-22/2020-01
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za brigu o selu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8734/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8736/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8792/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8794/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8795/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, kao i o obrascu i sadržini zahteva za pregled pošiljke i uslovima koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o oduzimanju Rešenja o akreditaciji broj A-88-08/2013 Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Nova Varoš
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0282/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0089/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0117/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0205/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0091/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0265/19-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o usvajanju izmena i dopune Statuta Stomatološke komore Srbije
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora JP „Komunalac”, Irig
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Čačak”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Gradac”, Čačak
OGLASI

Podelite: