Објављен „Службени гласник РС“ број 133 од 31.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте. 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 133 од 31.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2022. годину
 • СТРАТЕГИЈА људских ресурса у правосуђу за период 2022–2026. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-16/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-17/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-18/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-19/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-20/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-21/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 738-22/21
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Лесковца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању гласачких места на територији града Смедерева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о одређивању гласачких места на територији градске општине Стари град, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о одређивању гласачких места на територији општине Сврљиг, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Ваљева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о одређивању гласачких места на територији општине Бачка Паланка, за гласање на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању гласачких места на територији општине Бач, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању гласачких места на територији општине Велика Плана, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Сјеница, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • ИЗМЕНА РЕШЕЊА о одређивању гласачких места на територији општине Алексинац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Лознице, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачког места на територији града Новог Пазара, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022.године
 • ИСПРАВКА Решења о одређивању гласачких места на територији општине Кучево, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о особљу обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2022. години
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: