Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 132 od 30.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 132 od 30.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Ministarstva
 • PRAVILNIK o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0882/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0101/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0432/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0627/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0241/20-11
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac
OGLASI

Podelite: