Објављен „Службени гласник РС“ број 132 од 30.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 132 од 30.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0882/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0101/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0432/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0627/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0241/20-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Водовод – Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод – Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац
ОГЛАСИ

Поделите: