Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 131 od 29.11.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 131 od 29.11.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Pekiˮ u gradu Boru − donje ležište na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0505/21-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0229/22-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0308/21-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0353/21-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0472/2021-08
Druge organizacije
 • ODLUKA o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ADALYA TOBACCO d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Stadion”, Subotica
OGLASI

Podelite: