Објављен „Службени гласник РС“ број 131 од 29.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 131 од 29.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пекиˮ у граду Бору − доње лежиште на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0505/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0229/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0308/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0353/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0472/2021-08
Друге организације
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стадион”, Суботица
ОГЛАСИ

Поделите: