Објављен „Службени гласник РС“ број 131 од 29.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 131 од 29.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за односе са иностранством
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за привреду и финансије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за јавне службе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Административне комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Кадровске комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности шефа Кабинета председника Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета председника Владе
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-114/2016 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11708/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-436/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-494/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-497/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-502/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-503/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-504/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-505/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-506/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-547/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-607/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-754/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-755/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-815/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2020. године
ОГЛАСИ

Поделите: