Објављен „Службени гласник РС“ број 130 од 29.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 130 од 29.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору Владе
Председник Републике
  • ОДЛУКА о престанку функције генералног секретара председника Републике
  • ОДЛУКА о именовању генералног секретара председника Републике
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о означавању железничких возила и возова

Поделите: