Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 13 od 14.2.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti
 • PRAVILNIK o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština
 • SPORAZUM o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 13 od 14.2.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2018. godini
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti
 • UREDBA o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • ODLUKA o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Nezavisne Države Samoe
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-1218/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-1219/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-1220/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-1221/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža–Most”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar — 31. decembar 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”, 05 broj 023-1245/2018
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva, sadrži naziv „Serbia”, 05 broj 023-1286/2018
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”, 05 broj 023-1288/2018
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”, 05 broj 023-1442/2018
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština
 • PRAVILNIK o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica donetoj od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član
 • PRAVILNIK o metrološkoj ekspertizi
 • PRAVILNIK o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
 • REŠENJE o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (posebni dodatak) za rehabilitovano lice
 • REŠENJE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o određivanju upisnine i članarine Komore javnih izvršitelja
 • PRAVILNIK o naknadama za rad i naknadama troškova organa, članova organa i članova radnih tela Komore javnih izvršitelja
 • SPORAZUM o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu
 • ODLUKA o usvajanju Budžeta Komore javnih izvršitelja za 2018.godinu
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1205/2018
 • REŠENJE početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1206/2018
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Privredno društvo „Imperial Tobacco SCG”, d.o. Begrad, KIF18-07342
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Privredno društvo „Imperial Tobacco SCG” d.o. Beograd, KIF18-07347
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard” Ljubovija
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard” Ljubovija
OGLASI

Podelite: