Објављен „Службени гласник РС“ број 127 од 18.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 127 од 18.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о промени назива Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевaње електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9080/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9180/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9079/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9082/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9084/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
Уставни суд
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење поновног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине 27. новембра 2022. године
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине 27. новембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ашкалијске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова националног савета бугарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета буњевачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета влашке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета грчке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета египатске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета немачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета пољске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ромске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета румунске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета руске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета русинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словеначке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета украјинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија почев од новембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода почев од новембра 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водоканал”, Бечеј
ОГЛАСИ

Поделите: