Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 126 od 23.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 126 od 23.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Nikaragvi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Nikaragvi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmeni Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Segedinu, Mađarska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje „Službenog glasnika RS”, visini pretplate na „Službeni glasnik RS” i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2021. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8292/2020-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8308/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani
 • PRAVILNIK o elementima integralnog upravljanja štetnim organizmima
 • PRAVILNIK o bezbednosnim sedištima
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-45/2020 i izdvojeno mišljenje sudije
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-7/2019
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-276/2018
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o osnovama i merilima za određivanje naknade za rad, nagrade i naknade stvarnih troškova poverenicima (prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK o ustupanju potraživanja
 • PRAVILNIK o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji
 • PRAVILNIK o postupanju po predstavkama
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima za kućne sandučiće
 • PRAVILNIK o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora
 • PRAVILNIK o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za saradnju i izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gold gondola Zlatibor”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica”, Niš

Podelite: