Објављен „Службени гласник РС“ број 125 од 12.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 125 од 12.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину
 • ЗАКОН о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ
 • ЗАКОН о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину
 • ОДЛУКА о избору потпредседника Народне скупштине
 • ОДЛУКА о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 23
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 24
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 25
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 26
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 29
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 30
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Други државни органи и државне организације
 • OДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину

Поделите: