Објављен „Службени гласник РС“ број 124 од 17.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 124 од 17.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Барајево, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Вождовац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Врачар за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Гроцка, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Звездара, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Земун, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Лазаревац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Младеновац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Нови Београд, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Обреновац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Палилула – Београд за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Раковица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Савски венац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Сопот, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Стари град, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Сурчин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Чукарица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бачка Топола, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Мали Иђош, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022 године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Суботице, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Житиште, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Зрењанина, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Нова Црња, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Нови Бечеј, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сечањ, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ада, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Кањижа, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Кикинде, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Нови Кнежевац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сента, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Чока, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Алибунар, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бела Црква, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ o oдређивању гласачких места на територији града Вршца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ковачица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ковин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Опово, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Панчева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Пландиште, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Апатин за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Кула, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Оџаци, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Сомбора, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бач, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бачка Паланка, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бачки Петровац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Беочин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бечеј, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Врбас, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Жабаљ, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Новог Сада, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Србобран, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сремски Карловци, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Темерин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. годинe
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Тител, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Инђија за гласање на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ириг за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Пећинци за гласање на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Рума, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Сремска Митровица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Стара Пазова, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Шид, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Богатић, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Владимирци, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Коцељева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Крупањ, за гласање на републичком референдуму расписаном за 16. јануара 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Лознице, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Љубовија, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануара 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Мали Зворник, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Шапца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Ваљева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Лајковац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Љиг, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Мионица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Осечина, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Уб, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануара 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Велика Плана, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Смедерева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Смедеревска Паланка за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Пожаревца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Велико Градиште, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Голубац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Жабари, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Жагубица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Кучево, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Мало Црниће, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Петровац на Млави, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Аранђеловац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Баточина, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Кнић, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Крагујевца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Лапово, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Рача, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануара 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине/града/градске општине Топола, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Деспотовац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Јагодине, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Параћин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Рековац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Свилајнац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ћуприја, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Бора, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Кладово, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Мајданпек, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Неготин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бољевац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Зајечара, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Књажевац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сокобања, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ариље, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бајина Башта, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Косјерић, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Нова Варош, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Пожега, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Прибој за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Пријепоље, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сјеница, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Ужица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Чајетина, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Горњи Милановац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ивањица за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Лучани, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Чачка, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Врњачка Бања, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Краљева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Новог Пазара, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Рашка, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Тутин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Александровац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Брус, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Варварин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Крушевца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Трстеник, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ћићевац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Ниша, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Алексинац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Гаџин Хан, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Дољевац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Мерошина, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Ражањ, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сврљиг, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Блаце, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Житорађа, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Куршумлија, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Прокупља, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бабушница, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бела Паланка, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Димитровград, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Пирота, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бојник, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Власотинце, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Лебане, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Лесковца, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Медвеђа, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Црна Трава, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији града Врање, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Босилеград, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Бујановац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Владичин Хан, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Прешево, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Сурдулица, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији општине Трговиште, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

Поделите: