Објављен „Службени гласник РС“ број 124 од 10.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 124 од 10.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 147
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 146
Влада
 • УРЕДБА о оснивању Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за вођење поступка кандидатуре града Београда, Републике Србије за међународну специјализовану изложбу EXPO Belgrade 2027
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу у породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1042/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1037/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије број 119-05-1038/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1039/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1040/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1041/2022-01
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33322/17, Ибрић и Петровић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 51211/16, Задужбина краља Петра I Карађорђевића против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 32791/20, Пајовић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 23202/20 и 14 других, Мехемдовић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Евроспког суда за људска права по представци број 7833/12, Попадић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, 02 број 013-2192/22
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, 02 број 013-2192/22
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-01-758/2022-01
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-727/2022-1
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин
ОГЛАСИ

Поделите: