Објављен „Службени гласник РС“ број 122 од 13.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 122 од 13.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о областима научних и других истраживања од значаја за одбрану земље и о начину и поступку за издавање одобрења за вршење тих истраживања заједно са страним лицима или за потребе страних лица
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Поделите: