Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 121 od 30.12.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 121 od 30.12.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Republička izborna komisija
  • ODLUKA o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike 2. januara 2024. godine

Podelite: