Објављен „Службени гласник РС“ број 120 од 29.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 120 од 29.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о закључењу Посебног бирачког списка националних мањина

Поделите: