Објављен „Службени гласник РС“ број 120 од 2.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 120 од 2.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре оштећене или порушене услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-научноистраживачког центра „Милутин Миланковић”
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-научног центра „Пештер”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Србијагасˮ Нови Сад са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Пловдиву, Република Бугарска
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7622/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7685/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-7665/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-7666/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Колумбије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинкаˮ, Сомбор привредном друштву „Енерго-Зелена” д.о.о. Инђија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7624/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7671/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7676/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7692/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7545/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7546/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7574/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7575/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7576/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у септембру 2020. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2021. години
ОГЛАСИ

Поделите: