Објављен „Службени гласник РС“ број 12 од 22.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 12 од 22.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кипар
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017”
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе o садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за развој туризма Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за успостављање услуге електронског плаћања платним картицама
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2017. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку спровођења јавног конкурса за јавно-приватно партнерство и концесије у подручју жичара
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима
 • ПРАВИЛНИК о садржају извештаја привременог заступника капитала
 • ПРАВИЛНИК о националној категоризацији спортова
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-2/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-4/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-25/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-493/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0006/16-11
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 2016. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” из Краљева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” из Краљева
ОГЛАСИ

Поделите: