Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 12 od 15.2.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 12 od 15.2.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 1
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 2
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 3
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 4
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 5
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 6
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 7
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 8
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 9
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 10
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 11
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 12
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 13
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 14
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 15
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 16
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 17
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 18
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 19
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 20
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 21
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 22
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 23
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 24
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 25
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 26
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 27
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 28
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 29
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 30
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 31
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 32
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 33
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 34
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 35
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 36
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 37
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 38
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 39
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 40
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 41
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 42
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 43
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 44
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 45
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 46
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 47
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 49
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 50
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 51
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 52
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 53
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 54
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 55
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 56
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 57
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 58
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 59
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 60
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 61
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 62
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 63
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 64
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 65
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 66
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 67
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 68
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 69
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 70
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 71
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 72

Podelite: