Објављен „Службени гласник РС“ број 119 од 10.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 119 од 10.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о референдуму и народној иницијативи
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Белгији
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадарˮ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа”
 • ОДЛУКА о расподели средстава
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3314/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-14187/2018
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2022. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 21/171 од 25. новембра 2021. године
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 21/170 од 25. новембра 2021. године

Поделите: