Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 119 od 1.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 119 od 1.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, kao i uslovima i načinu vršenja zdravstvenog nadzora
 • ODLUKA broj 2020/1 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju budžeta Transportne zajednice za 2020. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-6/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-7/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-8/20
Pravosuđe
 • ODLUKA o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2021. godinu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za saradnju i izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za saradnju i izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE cene duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta

Podelite: