Објављен „Службени гласник РС“ број 118 од 9.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о допунама Закона о порезу на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Царинског закона

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 118 од 9.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о допунама Закона о порезу на добит правних лица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о буџетској инспекцији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Царинског закона
Влада
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности
 • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења документације о музејској грађи
 • ПРАВИЛНИК о радионицама за тахографе
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене соларних фотонапонских електрана на територији града Зајечара и општине Неготин на животну средину
 • ОДЛУКA о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене соларних фотонапонских електрана на територији града Лесковца и општине Лебане на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 631-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 631-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 631-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 631-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 631-6/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о допуни Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије новчаних накнада, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2022. године
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од јануара 2022. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0296/21-11
 • САЖЕТАК Посебног извештаја о дискриминацији деце
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4402-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4406-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4410-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4423-1-I-1/2021
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца”, Краљево
ОГЛАСИ

Поделите: