Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 117 od 3.12.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 117 od 3.12.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ZAKLJUČAK povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2021. godini
 • ODLUKA o promeni naziva Gradskog zavoda za urgentnu medicinu
 • ODLUKA o promeni naziva Gradskog zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje za period od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu i podnošenje kandidature za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO Belgrade 2027
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju generalnog direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za transfuziju krvi Niš
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10984/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10985/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-11098/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-11100/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-11206/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Transnafta” a.d. Pančevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za kvalifikacije prema Izveštaju o izvršenju Finansijskog plana za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i Vlade Sankt Peterburga, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje LEN European Youth Artistic (Synchronised) Swimming Championships 2022, u Beogradu 2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva za juniore (U18), u Nišu 2023. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11260/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11261/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11262/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11263/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11264/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11265/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11128/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11131/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11133/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11134/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za transfuziju krvi Niš
 • REŠENJE o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2084/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2085/2021-1
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2086/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2087/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2088/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2089/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1894/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1895/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1896/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1897/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1898/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1899/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1900/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1901/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1902/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1903/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1904/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1905/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1906/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1907/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1908/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1909/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1910/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1911/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1915/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1916/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1917/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1918/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1919/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1920/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1921/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1922/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-1923/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2027/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2028/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2029/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2030/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2031/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2032/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2033/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2034/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2035/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2036/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2037/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2038/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2039/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2040/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2041/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2042/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2043/2021-01
 • ODLUKU o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2044/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2045/2021-01
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o poništavanju oglasa za izbor javnih tužilaca
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
 • ODLUKA o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
Republička izborna komisija
 • POSLOVNIK Republičke izborne komisije (prečišćen tekst)
 • ROKOVNIK za vršenje radnji u postupku sprovođenja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisanog za 16. januar 2022. godine
 • ODLUKA o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za izjašnjavanje na republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisanom za 16. januar 2022. godine
 • ODLUKA o utvrđivanju teksta Informacije o Aktu o promeni Ustava Republike Srbije
 • ISPRAVKA Uputstva za pripremu i primopredaju glasačkog materijala
 • ISPRAVKA Uputstva za rad glasačkog odbora prilikom sprovođenja glasanja na republičkom referendumu
 • ISPRAVKA Uputstva za uređivanje glasačkog mesta za sprovođenje republičkog referenduma
 • ISPRAVKA Uputstva za utvrđivanje rezultata republičkog referenduma
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o održavanju podsistema energija
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u novembru 2021. godine
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o upisu u Imenik miritelja i arbitara
 • ETIČKI KODEKS Državne revizorske institucije
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 4304-1-I-1/2021
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 4329-1-I-1/2021
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: