Објављен „Службени гласник РС“ број 117 од 27.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 117 од 27.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2024. годину
 • АКЦИОНИ ПЛАН за 2024–2026. годину за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за локалне грејаче простора на чврсто гориво
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2024. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 •  ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
  ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње

Поделите: