Објављен „Службени гласник РС“ број 117 од 26.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 117 од 26.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8390/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8392/2022
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Мумбају, Република Индија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Trayal korporacije AD, Kruševac за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и општине Будва, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8416/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8428/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обуци и испиту за енергетског менаџера
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о размени докумената и поднесака током спровођења поступака у вези са енергетском дозволом, лиценцом за обављање енергетске делатности и сагласношћу за складиштење и снабдевање за сопствене потребе
 • ПРАВИЛНИК о методолошком оквиру одређивања техничке изводљивости и трошковној оправданости уградње уређаја за мерење предате топлотне енергије деловима зграде и делитеља топлоте на сваком грејном телу у зградама које су прикључене на систем даљинског грејања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 589-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 589-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 589-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 589-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-11/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-12/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-13/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-14/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-15/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 590-16/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-332/2015
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2022. године
Друге организације
 • ЦЕНОВНИК услуга Државног архива Србије за 2023. годину
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Лозница
ОГЛАСИ

Поделите: