Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 115 od 22.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 115 od 22.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Nacionalnom programu prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika Srednje železničke škole u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika Srednje železničke škole u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za promociju nauke
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Kliničkog centra Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Odbora za praćenje primene Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju kapitala Javnog preduzeća za skloništa Beograd — Novi Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga u Javnom preduzeću „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2016. godini i na neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10640/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12711/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12712/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12713/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12714/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12716/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12717/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12718/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12719/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12721/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12724/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12729/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12739/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12743/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 481-4/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 481-5/17
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1222/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1228/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1230/2017-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Raška
OGLASI

Podelite: