Објављен „Службени гласник РС“ број 115 од 22.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 115 од 22.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Националном програму превенције штетне употребе алкохола и алкохолом узрокованих поремећаја у Републици Србији
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика Средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика Средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за праћење примене Анекса Посебног колективног уговора за државне органе
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о именовању председника и чланова Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању капитала Јавног предузећа за склоништа Београд — Нови Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2016. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10640/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12711/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12712/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12713/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12714/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12716/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12717/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12718/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12719/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12721/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12724/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12729/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12739/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12743/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 481-4/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 481-5/17
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1222/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1228/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1230/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2018. годину
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Рашка
ОГЛАСИ

Поделите: