Објављен „Службени гласник РС“ број 114 од 30.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 114 од 30.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју
 • ЗАКОН о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију
Влада
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о опреми под притиском
 • ПРАВИЛНИК о једноставним посудама под притиском
 • ПРАВИЛНИК о прегледима опреме под притиском током века употребе
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица које морају да испуне корисници и именована тела у области опреме под притиском
 • ПРАВИЛНИК о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова са опремом под притиском
 • ПРАВИЛНИК о државним жиговима за предмете од драгоцених метала
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО за оцењивање усклађености државне помоћи за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0157/21-11
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби у Националном парку Тара
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама „Шуме – Гоч”, Врњачка Бања

Поделите: