Објављен „Службени гласник РС“ број 114 од 20.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 114 од 20.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 648-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 652-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 660-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 673-1/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1283/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1284/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1285/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1286/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1287/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1288/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1289/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1290/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-00-1282/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1215/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1240/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1273/2023-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Поделите: