Објављен „Службени гласник РС“ број 112 од 15.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 112 од 15.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2024. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе
 • ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Федералних Држава Микронезије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12285/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12286/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12287/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12288/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12289/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12328/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12353/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12354/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12355/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12356/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12357/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДОО ГАС Бечеј за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Бусана, Република Кореја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Уганде у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12358/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12359/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12360/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12361/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12362/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12363/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12364/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12366/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12369/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12370/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана вађења речних наноса
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-9/23
ОГЛАСИ

Поделите: