Објављен „Службени гласник РС“ број 111 од 25.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 111 од 25.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о референдуму и народној иницијативи
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала
 • ПРАВИЛНИК о здравственој исправности и квалитету соли за исхрану људи и производњу хране
 • ПРАВИЛНИК о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије угљен диоксида
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-223/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-69/2020
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника Републичке изборне комисије
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине

Поделите: