Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 111 od 14.12.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2023. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 111 od 14.12.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, 02-33 broj 651-1/23
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, 02-33 broj 658-1/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 661-1/23
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1258/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1259/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1260/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1261/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1262/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1263/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1264/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1265/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1266/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1267/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1268/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1269/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1270/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1271/2023-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2023. godine
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 4306-1-I-1/2023
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 4318-1-I-1/2023
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Kraljeva
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Odžaci

Podelite: