Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 111 od 11.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 111 od 11.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Pančevu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • UREDBA o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Gvineje Bisao
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predstavnika državnog kapitala u Skupštini „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Studentskog centra „Priština” u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12136/2017
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12140/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12220/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12221/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12222/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12223/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12250/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12003/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12006/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12009/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12012/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12094/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12121/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Pravila poslovanja Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o prodaji nepokretnosti u svojini „Železnice Srbije” a.d.
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kliničkog centra Niš
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • PRAVILNIK o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
 • PRAVILNIK o radu i delatnosti policijskih sportskih udruženja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 617-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 617-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 617-4/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 617-5/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 617-6/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 617-7/17
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2018. godini
 • ODLUKA o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan
 • ODLUKA o izmenama Odluke o investiranju sredstava osiguranja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Žitište
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća” Kraljevo iz Kraljeva
OGLASI

Podelite: