Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 11 od 12.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 131-1206/2021
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI naknada iz člana 25d stav 3, člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4), člana 54. stav 3. i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 11 od 12.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19 i 88/19)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni)
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2021. godini
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2021”
 • UREDBA o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o osnovima i merilima za uvećanje plate i druga novčana primanja profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za vreme rada u inostranstvu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o vojnoj legitimaciji
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Alanji, Republika Turska
 • ODLUKA o utvrđivanju popisa staništa od nacionalnog i međunarodnog značaja za populacije migratornih ptica vodenih staništa u Republici Srbiji
 • ODLUKA o osnivanju Kliničko-bolničkog centra Priština
 • ODLUKU o osnivanju Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica
 • ODLUKA o osnivanju Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica
 • ODLUKA o osnivanju Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Aleksinac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Aranđelovac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Bor
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Valjevo
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Vranje
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Gnjilane
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Gornji Milanovac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Zaječar
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Jagodina
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Kladovo
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Knjaževac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Kraljevo
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Kruševac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Leskovac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Loznica
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Majdanpek
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Negotin
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Novi Pazar
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Paraćin
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Petrovac na Mlavi
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Pirot
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Požarevac
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Priboj
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Prijepolje
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Prokuplje
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Smederevo
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Smederevska Palanka
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Surdulica
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Ćuprija
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Užice
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Čačak
 • ODLUKA o osnivanju Zdravstvenog centra Šabac
 • ODLUKA o osnivanju Doma zdravlja Peć
 • ODLUKA o osnivanju Doma zdravlja Surčin
 • ODLUKA o osnivanju Doma zdravlja Štrpce
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za praćenje i realizaciju projekta „Obnova i prenamena zgrade bivše Ložionice Stare železničke stanice u Beogradu”
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za praćenje realizacije projekta „Preseljenje Muzeja Nikole Tesle u objekat Termoelektrane – Snaga i svetlost”
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije projekta „Nacionalna koncertna dvorana u Beogradu” (Radni naziv)
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za razmatranje pitanja u vezi sporova pred međunarodnim arbitražama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Alanji, Republika Turska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za upravljanje lukama za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za period 2020–2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog parskog prvenstva u gou, u Nišu 2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Prvenstva sveta u rvanju za seniore, u Beogradu 2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u asaut savateu za juniore, u Rumi 2021. godine
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-1151/2021
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-1152/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 131-1206/2021
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI naknada iz člana 25d stav 3, člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4), člana 54. stav 3. i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2021. godini
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2021. godini
 • PRAVILNIK o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima za izuzimanje od obaveze vršenja energetskog pregleda
 • PRAVILNIK o uslovima za kandidovanje organizacija u oblasti sporta za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja na teritoriji Republike Srbije
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju zamenika Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o imenovanju člana Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva, broj 119-05-98/2021-01
 • ODLUKA o imenovanju člana Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva, broj 119-05-99/2021-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu aškalijske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • LISTA akata o izdavanju, suspenziji ili stavljanju van snage operativnih dozvola u 2020. godini
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Monus d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drugi – oktobar”, Vršac
OGLASI

Podelite: