Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 10.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 10.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању Првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању Првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за пријављивање за кандидата за Заштитника грађана
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за праћење реализације и имплементације Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору
 • ОДЛУКА о образовању Организационог одбора „Светско првенство у веслању 2023”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1095/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1100/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1103/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1145/2023
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Србије и Црне Горе у Асунсиону, Парагвај
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром „Константин Велики” Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром „Прањани”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1155/2023
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1160/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-923/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1026/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1184/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1188/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1208/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1029/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1040/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1045/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1046/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1032/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1033/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1036/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1038/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1039/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1041/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1043/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину вршења провера приликом испитивања, обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед ознака и жигова
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 695-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 130-1/23
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-194/2020
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: