Објављен „Службени гласник РС“ број 109 од 6.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 109 од 6.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
  • ОДЛУКА о избору пројеката на Конкурсу за уступање послова од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 622-1/23
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 636-1/23
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 639-1/23
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 643-1/23 
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
Друге организације
  • АНЕКС II Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
ОГЛАСИ

Поделите: