Објављен „Службени гласник РС“ број 109 од 23.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 109 од 23.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Осредак”
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Каменица и Ниш „Црвени крст”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу – УНЕСКО
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7288/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7320/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7420/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7421/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7418/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7417/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7419/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7430/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7431/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7422/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7423/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7426/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7428/2022
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Завода за заштиту природе Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Акт о висини зарада запослених у Фонду за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Пријепоље, Република Србија и општине Карачабеј, регион Бурса, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7474/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7476/2022
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022 до 2030. године, за период 2022–2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2023. години
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Србијагас Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП Србијагас Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: