Објављен „Службени гласник РС“ број 108 од 22.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 108 од 22.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2022. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Међународне конференције „Будућност биотехнологије”
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик, број 740-06-00790/2022-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик, број 740-06-00809/2022-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу за сталног судског преводиоца за енглески језик, број 740-06-00826/2022-22
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод и канализација”, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Чистоћа и зеленило”, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пећинци

Поделите: