Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 108 od 20.8.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 108 od 20.8.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Madagaskar, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje” u 2020. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti
Ministarstva
 • UPUTSTVO o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-55/2020
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0121/2019-08
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik
OGLASI

Podelite: